Structuri

Tipuri de structuri de rezistență

Fiecare construcție este diferită, de aceea structura de rezistență aleasă trebuie să corespundă nevoilor exclusive ale fiecărui plan în parte. Sunt mulți facori care determină cât de bună este o structură de rezistență anume, și de cele mai multe ori, acestea sunt influențate de capitalul disponibil pentru a construi o casă.

Pentru a alege cea mai bună soluție trebuie să știm în primul rând cum funcționează o strucură de rezisteță. Acesta este alcătuită din totalitatea stâlpilor, zidurilor, planșeelor, grinzilor și consolelor dintr-o construcție. Mai pe înțelesul tuturor, structura de rezistență reprezintă scheletul casei, cel pe care se va sprijini întrega construcție cât și obiectele, mobilierul și persoanele din interiorul ei. Astfel că prima propietate a structurii de rezistență este aceea de a prelua greutatea propie, cât și cea utilă (oameni, mobilier).Acest lucru se realizează prin intermediul planseelor și grinzilor și o transmit pereților și stâlpilor, care, prin intermediul fundațiilor o transmit, mai departe, solului. Strucura de rezistență nu are numai rolul de a prelua încărcătura și de a o transmite solului, acesta este importantă și pentru a prelua efectele cutrmurelor. Forța seismică afectează clădirea, distrugând-o chiar, dacă strucura de rezistență nu reușește să preia încărcările acesteia; astfel că la proectarea unei case se iau în calcul accelerațiile specifice fiecărei zone seismice precum și lungimile de undă. Strucura casei mai trebui să fie capabilă să preia și încărcările aduse de vânt și zăpadă. Pentru unele zone aceste încărcări sunt chiar mai periculoase decât  cutremurile. Mai ales în cazul vânturilor trebuie de urmărit modul de prindere al materialelor să reziste acestor forțe.

Un alt element important în alegerea tipului de structură de rezistență este tipul de plan al casei pe care o aveți. Fiecare casă este diferită, de aceea trebuie de urmărit modul în care este compartimentata casa (planuri mai deschise, cu camere mari, sau invers), continuitatea verticală a pereților și stâlpilor (câte din elementele de rezistență pornesc din fundație și ajung la acoperiș). În general trebuie de urmărit ca elementele verticale ale structurii de rezistență șă fie cele care pot fi continuate de la fundație la acoperiș.

Pentru a lua decizia ce-a mai corectă trebuie luat în calcul atât influența mediului asupra clădirii, modul în care materialele folosite ajută la sporirea confortului oamenilor, cât și durabilitatea și rezistența clădirii în timp.

Cele mai cunoscute tipuri de structuri de rezisteță pentru proectele de casă sunt: structuri de rezistență cu zidărie portantă, structuri de rezistență în cadre din beton armat, structuri din lemn și structuri metalice.

Un comentariu: